Dark Passenger – Documentaireserie

Ik ben sinds mijn afstuderen aan de Filmacademie bezig met onderzoek naar het ethische debat rondom pedofilie. Tijdens het derde jaar van mijn studie ben ik de wereld ingedoken van de zedenpolitie, forensische psychologie en seksuologie. Het feit dat ethisch gezonde pedofielen geen uiting kunnen geven aan hun geaardheid is het uitgangspunt van deze film.

In deze serie probeer ik de nuance te vinden in het debat rondom vrijheid, wetgeving en het onderbuik gevoel van de gewone mens.